Wetenschappelijke onderbouwing DigiWeten | Digiweten in de praktijk | Digiweten Blog

Wetenschappelijke onderbouwing DigiWeten

U kunt natuurlijk op onze ruim 20 jaar ervaring met computergebruikers vertrouwen, er is echter veel onderzoek gedaan naar computers en zijn gebruikers. Onderstaande feiten uit onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek is een goede onderbouwing van onze DigiWeten Methode.

 

Snelle feiten uit Wetenschappelijk onderzoek wetenschappelijke onderbouwing

 • Meer dan de helft inwoners 33 rijkste landen (Nederland: 56%) is digibeet.
 • Productiviteitsverlies door tekort digitale vaardigheden: 20 miljard euro per jaar
 • 60% gemelde problemen bij helpdesk: te weinig digitale vaardigheden, niet technisch
 • De gemiddelde Nederlandse werknemer verliest 7,6 % van zijn tijd met computerproblemen.
  (In sommige beroepsgroepen 10% en meer)
 • Werknemers schatten structureel hun vaardigheden hoger in dan dat ze in werkelijkheid zijn.
  (20 miljard euro productiviteitsverlies is conservatief zeggen de onderzoekers)
 • 75% van werknemers zoekt naar manieren om digitale vaardigheden te verbeteren buiten de eigen organisatie. (Als ze dit al doen.)
 • De meeste werknemers hebben in de afgelopen 3 jaar geen ICT-training gevolgd.
 • Helpdesk ziet zichzelf als technisch dienstverlener, niet als de aangewezen instantie die de digitale vaardigheden van de medewerker moet verbeteren.
 • Collega’s onderling leren: Prettigst, Meest Effectief en Goedkoopst
  (alleen nauwelijks gestimuleerd door management of tijd voor vrijgemaakt)

Samenvatting

De feiten zoals hierboven benoemd schetsen het beeld zoals veel werknemers, werkgevers en kenniswerkers herkennen. Het grootste gedeelte (56%) van de werknemers is praktisch digibeet. Het productiviteitsverlies in geld uitgedrukt is enorm en de aandacht die het krijgt is minimaal.

Probleem wordt niet gezien

Zowel de computergebruikers zelf, management of de helpdesk zien de problemen niet, of zien zichzelf niet als de persoon of instantie die het op moet lossen. Het productiviteitsverlies blijft dus voortduren. Hier is niet in meegenomen wat de kosten van burn-out verschijnselen door onnodige werkdruk. Ook de frustratie en ergernis van werknemers bij het werken met de digitale middelen en de problemen door gebrek aan goede digitale vaardigheden is geen onderdeel van het onderzoek geweest.

Jonge mensen zijn niet automatisch DigiWeet

Ook de jongste generatie is grotendeels digibeet. Leeftijd is geen reden of garantie dat iemand handig in computers en andere digitale middelen is. En er zijn genoeg ouderen die bewijzen dat zij prima in staat zijn om de weg door het digitale landschap wereld te bewandelen. Ook zijn er veel jongeren die niet veel meer weten dan gamen en een app op een smartphone installeren. Jongeren zijn vaak wel onbevangener en niet bang om te experimenteren. 

jonge mensen

 

Motivatie om aan digitale vaardigheden te werken

Driekwart van de werknemers die iets willen doen aan hun digitale vaardigheden zoekt dit buiten de eigen organisatie. Dit is een beperkt aantal mensen die zelf op zoek gaan. Het wordt in veel gevallen slecht gefaciliteerd of gemotiveerd door de werkgever. Door een gebrek aan aandacht en urgentie vanuit management en directie is er ook geen prioriteit vanuit de werknemer. Hoeveel uur hij of zij doet over een opdracht maakt in de meeste gevallen niets uit voor het salaris.

Simpel en goedkoop

De oplossing is relatief simpel, goedkoop en uiterst effectief: Laat collega’s elkaar helpen. Dit moet dan wel op de juiste manier gebeuren. Een paar voorbeelden: van te veel geholpen worden leert men niets en als er computerangst in de weg staat heeft helpen niet zo veel zin.

Conclusie

Als werkgevers vanuit management en directie meer prioriteit geven aan het (samen) ontwikkelen van digitaal inzicht, overzicht en de vaardigheden die daar bijhoren kan erg veel tijd en geld gewonnen worden. Indien de werknemers de ruimte worden geboden zich digitaal te ontwikkelen zal deze dat met beide handen aangrijpen. De redenen dat werknemers gemotiveerd zijn om een training te willen volgen zijn: Kennisvermeerdering (62%), verplicht door het werk (38%), minder problemen met computers (22%) en goed voor de carrière (20%), erkenning (8%) en salarisverhoging (6%).Het onderwerp zal ook blijvende aandacht moeten krijgen en niet alleen bij het uitrollen van nieuwe digitale middelen. De meeste winst is te behalen in de bestaande middelen veel beter te gaan gebruiken. Er wordt vaak een klein gedeelte van de bestaande, al aanwezige mogelijkheden benut. Door bij de werkprocessen veel meer (saai) werk door de computer te laten doen wordt tijd gewonnen en veel geld bespaard. Door werknemers meer het mensenwerk te laten doen zal ook de arbeidstevredenheid stijgen.

kantoor

 

Drie wetenschappelijke feiten nader bekeken

1.      Meer dan de helft inwoners 33 rijkste landen zijn digibeet


Digibeten zijn er veel. Heel veel. Uit een onderzoek van OECD blijkt: In de 33 rijkste landen heeft gemiddeld slechts 5% van de bevolking hoge computer gerelateerde vaardigheden. Onderstaande afbeelding laat dit duidelijk zien. De onderste 3 niveaus zijn de Digibeten. Voor Nederland is dat opgeteld: DigiWeten 44%, Digibeten 56%.

computer skills OECD small

Uiteraard ligt de werkelijkheid allemaal genuanceerder dan in bovenstaande afbeelding te zien is. De meeste mensen zijn zowel digibeet als digiweet alleen niet op dezelfde vlakken. Iemand op de financiële afdeling zal een kunstenaar zijn in Excel formules. De secretaresses weten vaak precies hoe je efficiënt de agenda’s van meerdere directeuren bij moet houden. Niemand weet alles van computers. Dat kan ook niet. Toch zijn er genoeg mensen die dat van zichzelf of van andere eisen. Iets niet weten maakt je nog geen digibeet, iets wel weten maakt je geen digiweet.

 

 

2.      60% gemelde problemen bij helpdesk: weinig digitale vaardigheden

De meest gebruikte software is die voor e-mail (85%), internet browsen (80%), zoekmachines (59%), tekstverwerken (55%) en spreadsheetprogramma’s (49%). Specifieke bedrijfssoftware (44%) is hierin de hekkensluiter. (Mensen gebruiken meerdere programma’s. Vandaar deze percentages)

De meeste kenniswerkers overschatten hun digitale vaardigheden en zijn zich vaak niet probleembewust. Medewerkers kunnen onnodig en onhandige werkzaamheden doen en geen idee hebben dat het veel beter en effectiever kan. Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan staat hier [Link met anker]

Als de computer dus iets doet wat men niet verwacht dan is het volgens de computergebruiker al snel de schuld van de computer. Een helpdesk heeft als opdracht te helpen en niet om de beller op zijn fouten te wijzen.

Tegelijkertijd ziet een helpdesk zichzelf niet om het geconstateerde gebrek aan goede digitale vaardigheden te signaleren en te melden bij bijvoorbeeld een manager. Samen met de andere feiten uit het onderzoek kan men zeggen dat er alles aangedaan wordt om het productiviteitsprobleem te laten voortduren. Een gemiste kans.

helpdesk

3.      Collega’s onderling leren: Prettigst, Meest Effectief en Goedkoopst

Opmerkelijk genoeg is de oplossing voor de digibeten kwestie simpel en goedkoop. Collega’s leren het liefst van collega’s. Het gebeurt alleen te weinig. Dit heeft een aantal redenen:

 • Er wordt geen tijd voor gemaakt om meer tijd te winnen. Men blust liever brandjes dan maatregelen nemen dat ze ontstaan.
 • Schaamte bij mensen die denken dat zij digibeet zijn. Onzeker over of bang zijn voor computers en allerlei digitale zaken is vaak ook niet een onderwerp dat besproken wordt.
 • Mensen zijn ook niet zo snel met veranderen. Veel manieren van werken zijn al jaren hetzelfde. Iedereen weet hoe het werkt en dat het werkt. Of het efficiënt is, of dat het beter kan is niet aan de orde en komt dan ook niet op de agenda. Het is veel te druk om je hier mee bezig te houden!

Als deze tijd wel gemaakt wordt, en er de urgentie aan gegeven wordt die het verdiend kan er vaak al snel veel tijd en geld gewonnen worden. Laat staan het plezier in het werk. Computers zijn namelijk gemaakt voor saaie eentonige klusjes en mensen doen liever mensenwerk. Door dit op de juiste manier aan te pakken kan er meer tijd voor de klant of leerling vrijkomen.

 

collegas helpen elkaar

 

 

Verantwoording en bronnen

De feiten in dit artikel zijn afkomstig uit twee onderzoeken.

“Productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk”
2012 Universiteit Twente Bron 

 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies,
OECD Publishing, Paris, Bron 

Afdrukken